KURSLARIMIZ

Nakış:
Pamuk, keten, ipek gibi kumaşlar üzerine çeşitli araçlar ile yapılan bezeme çeşitidir.
İlk aşaması; desen hazırlamakdır.
İkinci aşama; Kompozisyon hazırlama ve Desen çizimi
Üçüncü aşama; Renk seçimi
Dördüncü aşama; İşleme tekniğinin belirlenmesi ve işleme.
Beşinci aşama; Kenar temizleme ve Ütü tekniği
Altıncı aşamada; İşlemenin bakım, onarım ve muhafaza edilmesidir.

Basit Nakış İğne Tekniği:
Çok çeşitli düğüm ve iğne tekniklerinden oluşur. Nakışın temel teknikleridir.
Oyulgama,Çöp isi, Sap işi, Makina dikişi, Tohum işi, Rokoko, Zincir işi, Hristo teğeli, Eğrelti otu iğnesi, Papatya iğnesi, Demet iğnesi… çeşitleridir.
Desen çizilerek kumaşa geçirilir. Kasnakta işlenir.

Oyalar:
Firkete oyası
İğne oyası
Boncuk oyası
Mekik oyası
Tıg oyası
Özel araçları ile yapılır.

Çin İğnesi:
Sık ve düzgün pürüzsüz kumaşlara işlenir. Kasnakta iplikler uzunlu kısalı atılarak renklerin birbirine kaynaşması ile oluşur. Desen kumaşa çizerek geçirilir.

Beyaz iş:

İlk kez Roma’da yapıldığı biliniyor.
Kullanılacak kumaş sık dokunuşlu olmalıdır. Desen kumaşa çizererek geçirilir. Tüm çizgi üzerinde makina dikişi ve zigzag ile sabitlenir. İğne tekniğine göre kesilerek ince sarma veya kolber ile tutturulur.
İnce sarma, Yarmalı sarma, Ciğerdeldi, Rişliyö, Kolber….gibi iğne teknikleri vardır.

Aplike:
Eski Türk işlemelerinden Altay dağlarında yaşayan Hunlar’a aittir.
Fon kumaşının üzerine benzer kumaşlarla en-boy ipliklere dikkat edilerek çeşitli tekniklerle tutturulmasıdır.
Desen kumaşın tersine çizilir, teğel alınarak kumaş yüzeyine geçirilir.
Kapalı Aplike
Açık Aplike
Ankrüste Aplike( Araya geçirme)

Antep işi:
İlk kez Gaziantep de yapılmış olduğundan Antep adını alır.
Kumaş iplikleri sayılarak işlenir. Desende geometrik figürler çoktur. Çeşitli ajurlarla süslenir. İplikleri kesilen yerlerde ajur yapılır. Desene Antika ve flitre ile başlanır. İplikler kesilmeden mutlaka kontrol edilmelidir.
Kartopu ajuru, Mercimek ajuru, Örümcek ajuru, Ciğerdeldi ajuri, Mine ajuru gibi teknikleri mevcuttur.

Hesap İşi Türk işi:
Dokumanın iplikleri en-boy ipliklari sayılarak yapılan işleme tekniğidir.
Genellikle soyut, somut desenler kullanıldığı doğadan çiçek, ağaç, ev, hayvan motifleri dikkat çeker.Desenlerin yaşamlara ilişkin hikayeler içerdiği kulakdan kulağa anlatılmaktadır. İğne Tekniklerinden;
Düz hesap iğnesi
Verev hesap iğnesi
Antika
Ciğerdeldi
Susma (sarma)
Balıksırtı
Hasıriğne
Muşabak
Mürver
Düz pesent
Verev pesent
Civankaşı teknikleri ile işlenir.
Türk işinde desen çizerek de işlenebilir.

Bartın İşi (Tel Kırma):
Gümüş yassı iki delikli özel bir iğne ile özel bir tel ile işlenir.Tel el ile kırılarak işleme yapılır. Görünümü iki şekilde olur + ve × dır.

Suzeni:
İşleme tekniği zincir görünümündedir.Desen kumaşa çizilerek geçirilir.Iğne ve tığla yapılır. Her türlü kumaşlar kullanılır.

Maraş işi:
İlk kez Maraş ilinde yapılmıştır. Geleneksel işlerimizdendir. Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılır işleme ipliği sim dir. Desen hazırlığı özellik taşır. Cülde denilen araçla işlenir.Üç ayrı simden gelen iplik ve alttan yürütülen ipek iplikle yapılır. Desen özelliği çift hatlı olması ve birbirinden kopuk olmamasıdır.Saten, Kadife, Parlak kumaşlar tercih edilmektedir.
Sarma, pesent, Balıksırtı, Hasır iğne, Yarmalı Sarma, Delikli Sarma gibi teknikleri vardır.Eski kaftanlar,cübbelr, Üçetek lerde kullanılmıştır.

Dantel Anglez:
Tığ ile örülen şeritler, paralel çizgiler üzerine kağıda teğellenerek tutturulur. Kolber ile şeritler birbirine birleştirilir. Desenlerde fazla kopukluk olmamalıdır. Geniş boşluklar ajurlarla doldurulur. Desen bitiminde kağit temizlenir ve kola yapımı ile işlem bitirilir.

Kurdela Nakışı:
Sık dokunuşlu her türlü kumaşa yapılabilir. Çeşitli iğnelerle, çeşitli kalınlıkdaki kurdela ile işlenir. Desen çok girintili ve sık aralıklı olmamalıdır.Desen kumaşa çizerek geçirilir.Yardımcı iğne teknikleri kullanılır.

Kurdele nakışı, Oyalar ve Suzeni hariç diğer tüm teknikler makinada da işlenir.

× WhatsApp